Pusiau automatinė JasperServer atsarginė kopija

jasperserver_backup

Kaip pasidaryti ir atkurti atsarginę JasperServer saugyklos (angl. repository) kopiją yra puikiai aprašyta sharad-gupta bloge. Iš principo, tereikia js-export.bat įrankį paleisti su –everything ir –output-zip backup.zip raktais,  ir po kelių minučių turėsite pilną JasperServer repository atsarginę kopiją backup.zip archyve. Tačiau ką daryti, jei norime jei norime atlikti periodinius versijuotus backup’us? Kiekvieną kartą rašysim tą pačia komandą nusibodusią komandą, pakeisdami  archyvo pavadinimą?

<js-install directory>buildomatic>js-export.bat --everything --output-zip backup_20140618.zip

Aišku galima, bet tai šiek tiek kvaila. Štai mano liaudiškas metodas..

@echo off
FOR %%A IN (%Date%) DO (
FOR /F "tokens=1-3 delims=/-" %%B in ("%%~A") DO (
SET Today=%%B-%%C-%%D
)
)

CD "C:\Program Files\jasperreports-server-cp-5.0.0\buildomatic"
start js-export.bat --everything --output-zip JasperServer_respository_backup_%TODAY%.zip

REM echo Press ENTER to execute the command
REM pause > nul

Taip, tai idiotiškai paprastas bat failas, kuris tiesiog kiekvieną kartą paleisdamas js-export.bat su raktais –output-zip archyvo pavadinimą papildomo esama (šiandienos) data.

Tinginiams (labiausiai, sau pačiam) pridedu paruoštą jasperserver_backup.bat failiuką.