JasperServer: SMTP autentifikacija

mail_authNote for myself: jei jasperis niekaip nenori išsiųsti laiško, patikrink ar nepamiršai įjungti SMTP autentifikacijos, kuri yra konfigūruojama faile $TOMCAT/webapps/jasperserver/WEB-INF/applicationContext-report-scheduling.xml ! Configo applicationContext-report-scheduling.xml šaka reportSchedulerMailSender atrodo taip:

<bean id="reportSchedulerMailSender" class="org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl">
<property name="host" value="${report.scheduler.mail.sender.host}"/>
<property name="username" value="${report.scheduler.mail.sender.username}"/>
<property name="password" value="${report.scheduler.mail.sender.password}"/>
<property name="protocol" value="${report.scheduler.mail.sender.protocol}"/>
<property name="port" value="${report.scheduler.mail.sender.port}"/>
<property name="javaMailProperties">
<props>
<prop key="mail.smtp.auth">false</prop>
</props>
</property>
</bean>

Mus domina šakelė javaMailProperties, kurioje mail.smtp.auth reikia nustatyti kaip true. Norint naudoti GMail SMTP yra būtina TLS autentifikacija. Ją įjungti galima pridedant raktą mail.smtp.starttls.enable. Norint naudoti MS Exchange, papildomai reikia rakto mail.smtp.starttls.required.

<property name="javaMailProperties">
<props>
<prop key="mail.smtp.auth">true</prop>
<prop key="mail.smtp.starttls.enable">true</prop> <!-- GMail autentifikacijai -->
<prop key="mail.smtp.starttls.required">true</prop> <!-- Būtina MS Exchange autentifikacijai -->
</props>
</property>

 

Tiesa, dėl viso pikto, patys SMTP nustatymai yra keičiami $TOMCAT\webapps\jasperserver\WEB-INF\js.quartz.properties 😉

# This file will consolidate all the configurable quartz properties
#
# Other properties which didn't need configuration are kept in js.quartz.base.properties
quartz.delegateClass=org.quartz.impl.jdbcjobstore.StdJDBCDelegate
quartz.tablePrefix=QRTZ_
quartz.extraSettings=
report.scheduler.web.deployment.uri=http://localhost:8080/jasperserver-pro
report.scheduler.mail.sender.host=mail.localhost.com
report.scheduler.mail.sender.username=admin
report.scheduler.mail.sender.password=password
[email protected]
report.scheduler.mail.sender.protocol=smtp
report.scheduler.mail.sender.port=25